Czy jesteśmy finansowo niezależni ?

Finanse są jedną z najważniejszych dziedzin, które stanowią o naszej rzeczywistej niezależności w wielu dziedzinach. Zarówno w naszym indywidualnym życiu, jak i w życiu całego państwa to pieniądze pozwalają na pewną wolność i samodzielność. Trudno nie zauważyć, że posiadany kapitał stanowi o pozycji jaką państwa zajmuje na arenie międzynarodowej. Im więcej ma się majątku tym większe ma się szanse na rozwój, współpracę międzynarodową oraz podążanie za najnowszymi trendami. finanse

Ograniczenia finansowe sprawiają, że funkcjonowanie staje się znacznie utrudnione. W świecie wielkiej polityki da się to najlepiej odczuć. Nasze państwo nie zajmuje znaczącej pozycji na świecie, ponieważ jest zbyt biedne. Nie jesteśmy w pełni niezależni. W wielu dziedzinach ograniczają nas międzynarodowe stosunki, regulacje prawne oraz zasoby finansowe. Posiadamy znaczne wpływy do budżetu państwa z organizacji międzynarodowych oraz zagranicznych inwestorów.

Obcy kapitał stanowi nie tylko wzmocnienie zasobów finansowych, ale również pewną zależność. Wraz z każdym przypływem pieniędzy rosną również pewne oczekiwania wobec naszego państwa. Musimy spełniać coraz więcej określonych kryteriów, które obwarowane są wysokimi karami pieniężnymi w razie ich niespełnienia. Trudno więc mówić o jakiejkolwiek niezależności finansowej naszego państwa. Z łatwością można dostrzec wiele działań politycznych, którymi kierują jedynie względy finansowe. Nie jest to komfortowa i łatwa sytuacja, jednak jest ona bardzo trudna do zmiany.