Jak powinniśmy chronić nasze państwo ?

Suwerenne, niezależne państwo o silnej pozycji międzynarodowej gwarantuje bezpieczeństwo i niezależność jego obywateli. To właśnie państwo zapewnia wiele podstawowych praw każdemu z nas oraz ochronę ich przestrzegania. Warto więc dbać i chronić państwo, aby nie utracić tak silnego oparcia. Każdy z nas, jako obywatel ma prawo i obowiązek chronienia naszego kraju przed niebezpieczeństwami. Najlepszą ochroną jest bowiem nieustanny patriotyzm przejawiający się w naszych codziennych decyzjach. ochrona

Warto bowiem wspierać wszystko co polskie. Warto wspierać polskie przedsiębiorstwa, rolnictwo, usługi. Pozostawiając nasze pieniądze w rękach polskich przedsiębiorców gwarantujemy pozostanie naszego narodowego kapitału w naszym państwie. Dzięki temu państwo posiada większe zasoby finansowe i staje się bardziej niezależne na arenie międzynarodowej. Również walka z emigracją młodych ludzi jest sposobem na ochronę państwa. Młodzi ludzi są bowiem potrzebni do rozwoju kraju. Wyjeżdżając za granice wspierają obce państwo, które nie może zagwarantować im tyle co państwo, którego posiadają obywatelstwo. Istotne znaczenie w ochronie państwa ma również walka z nieuczciwą władzą, która nie spełnia oczekiwań obywateli. Nasze państwo powinno być również miejscem bezpiecznym i przyjaznym. Ważne jest więc zwalczanie złych i niebezpiecznych zachowań. Takie działania mogą pomóc w ochronie naszego państwa, a tym samym w ochronie nas samych, jako integralnej części całego państwa. Warto pamiętać o tym każdego dnia.