Nasza obecność w UE.

Polska jest jednym z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej. Choć przynależymy do UE dopiero od ok. 10 lat możemy zauważyć znaczne i szybko postępujące zmiany w naszym państwie, które są napędzane przez Unię. Wstąpienie do Unii Europejskiej wiązało się z wieloma zmianami ustrojowymi w naszym państwie. Nasze prawo jest ściśle podporządkowane prawu unijnemu, przez co w pewnych dziedzinach stajemy się zdecydowanie ograniczeni.

obecnosc w UE

Wielu zwolenników unijnej polityki zauważa jednak wiele szans jakie daje nam przynależność do UE. Szans na rozwój i podążanie za nadal odległą dla nas nowoczesną Europą. Nie da się jednak ukryć, że nasze państwo nie jest w czołówce najważniejszych państw decydujących o losach Unii. Wiele decyzji i kierunków polityki jest od nas niezależna i wymaga od nas jedynie ścisłego podporządkowania. W ciągu tych kilku lat obecności w UE nastąpiło jednak wiele zmian w naszym kraju. Mamy wiele szans na rozwój, które muszą być odpowiednio wykorzystane. Otwarty rynek pracy i handlu, czy modernizacja infrastruktury to nie jedyne, lecz najbardziej zauważalne zmiany w naszym otoczeniu. Stajemy się coraz bardziej obywatelami nie tylko naszego państwa, lecz również całego kontynentu.

Trudno jednak przewidzieć jakie będą dalsze losy Unii Europejskiej. Powstaje wiele trudnych do rozwiązania problemów, których konsekwencje może odczuć również nasze państwo. Możemy jednak obserwować dalsze wydarzenia i kierunki unijnej polityki, które wbrew mają ogromne znaczenie dla naszego życia.